726 197 339 kontakt@kropelka.info

Przetwarzanie danych osobowych:

 1. Zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883, uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów kontaktowych i marketingowych Szkoły Nauki Pływania Kropelka.
 2. Informujemy, że Państwa dane osobowe, takie jak imię i nazwisko kursanta, imię i nazwisko rodzica, data urodzenia kursanta, nr telefonu rodzica, adres zamieszkania, adres e-mail, znajdują się w bazie naszej firmy. Administratorem danych jest Szkoła Nauki Pływania Kropelka Aneta Łopuszyńska-Górna z siedzibą w Legnicy.
 3. Baza ta została stworzona na podstawie danych, przekazanych nam przez Państwa w kontakcie bezpośrednim, telefonicznym i mailowym oraz przez formularz zapisów na stronie internetowej.
 4. Baza danych służy nam do realizacji usług związanych z nauką pływania w naszej szkole, zarówno na zajęciach indywidualnych, jak i grupowych. Są one niezbędne dla bezpieczeństwa kursantów, przepływu płatności i ich zaksięgowania, sprawnej obsługi całej Szkoły od strony organizacji zajęć.
 5. Dane są przetwarzane w czasie realizacji usługi nauki pływania w naszej Szkole. Po rezygnacji
  z zajęć w sposób formalny nie następuje usunięcie podanych danych osobowych, abyśmy mogli przesłać Państwu informacje o zajęciach w następnym roku szkolnym. Usunięcie następuje na wyraźną prośbę właściciela danych osobowych.
 6. Nie udostępniamy nikomu zgromadzonych danych. Wyjątkiem od tej zasady jest konieczność prawidłowej i sprawnej realizacji usługi i funkcjonowania Szkoły biuro księgowe.
 7. W takiej sytuacji powierzamy dane podmiotom wykonawczym na podstawie pisemnej umowy.
  W takiej sytuacji niniejsze podmioty nie są uprawnione do dowolnego korzystania z tych danych. Odbiorca może z nich skorzystać jedynie do celów realizacji umowy, tylko w celach przez nas ustalonych i zgodnie z obowiązującym prawem.
 8. Dodatkowo administrowane przez Szkołę dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
 9. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, czy też przeniesienia. Posiadacie Państwo również prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jak również prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Istnieje także możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym obecnie jest Generalny Inspektor Danych Osobowych.
 10. Osoby uczęszczające na zajęcia w Szkole wyrażają zgodę na upublicznianie zdjęć na portalach społecznościach i na stronie internetowej kropelka.info, które będą wykonywane przez Szkołę podczas zajęć.
 • Facebook
 • Google+
 • Twitter
 • YouTube