726 197 339 kontakt@kropelka.info

Regulamin zajęć

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem naszej szkoły

Lecia

Regulamin Zajęć Szkoły Nauki Pływania Kropelka

 • 1

Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez Szkołę Nauki Pływania Kropelka z siedzibą w Legnicy, ul. Gliwicka 5b/5, 59-220 Legnica, NIP 691-227-49-02, REGON 022238115 prowadzącą zajęcia nauki i doskonalenia pływania dla dzieci, młodzieży i dorosłych na Basenie Kąpielowym w Legnicy, zwana dalej Szkołą.

 • 2

Oferta Szkoły

 1. Szkoła Nauki Pływania Kropelka oferuje:
  • Grupowe zajęcia z pływania z jednym rodzicem lub opiekunem
  • Grupowe zajęcia z pływania (bez rodzica)
  • Grupowe zajęcia z pływania dla trzylatków bez rodzica (jeden instruktor na 5 dzieci)
  • Indywidualne zajęcia z pływania dla dzieci młodzieży i dorosłych (jeden instruktor
   na jednego uczestnika)
  • Indywidualne zajęcia z pływania dla dzieci młodzieży i dorosłych (jeden instruktor
   na dwóch uczestników)
  • Indywidualne zajęcia z pływania dla dzieci młodzieży i dorosłych (jeden instruktor na trzech do czterech uczestników)
  • Nauka pływania w domu dla noworodków i niemowląt
 2. Grupowe zajęcia z pływania z jednym rodzicem lub opiekunem dla:

  • niemowląt od 4 do 8 miesięcy;
  • niemowląt od 8 do 12 miesięcy;
  • dzieci od 12 do 18 miesięcy;
  • dzieci od 18 do 24 miesięcy;
  • dzieci od 2 do 3 roku;
  • dzieci od 3 do 4 lat.
  • Zajęcia z instruktorem trwają 30 minut.

Uczestnicy rozpoczynający zajęcia pół godziny po godzinie zegarowej mogą korzystać z basenu pół godziny przed zajęciami. Poza zajęciami rodzice z dziećmi przebywają na basenie na własną odpowiedzialność.

W zajęciach w wodzie uczestniczy jeden rodzic z dzieckiem.

Szkoła zastrzega sobie możliwość łączenia grup sąsiadujących 

 1. Grupowe zajęcia z pływania(bez rodzica) dla:

  • dzieci od 4 do 5,5 lat,
  • dzieci od 5,5 do 7 lat,
  • dzieci od 7 do 10 lat,
  • dzieci od 10 do 13 lat,
  • dzieci z gimnazjum.

Zajęcia z instruktorem trwają 45 minut, z czego 40 minut stanowią moderowane zajęcia nauki pływania, a ostatnie 5 minut jest czasem zabaw grupowych (tzw. czas wolny). Dzieci należy odebrać przy wyjściu z hali basenowej. Szkoła Pływania nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pod prysznicem i w przebieralni.

 1. Grupowe zajęcia z pływania dla trzylatków bez rodzica (jeden instruktor na 5 dzieci)

Zajęcia z instruktorem trwają 30 minut.

Poza zajęciami rodzice z dziećmi przebywają na basenie na własną odpowiedzialność.

 1. Indywidualne zajęcia z pływania dla dzieci młodzieży i dorosłych (jeden instruktor na jednego uczestnika)

  • Zajęcia indywidualne przeznaczone są dla każdego, niezależnie od wieku.
  • Cena za zajęcia indywidualne nie zawiera opłaty za wstęp na basen.
  • Czas zajęć wynosi 45 minut.
  • Istnieje możliwość, w szczególnych okolicznościach, uczestnictwa innej osoby w miejsce uczestnika zajęć.
 2. Indywidualne zajęcia z nauki pływania dla dzieci młodzieży i dorosłych.(jeden instruktor
  na dwóch uczestników)

Zajęcia indywidualne przeznaczone są dla każdego, niezależnie od wieku. Cena za zajęcia indywidualne nie zawiera opłaty za wstęp na basen. Czas zajęć wynosi 45 minut. Istnieje możliwość, w szczególnych okolicznościach, uczestnictwa innej osoby w miejsce uczestnika zajęć.

 1. Indywidualne zajęcia z pływania dla dzieci młodzieży i dorosłych(jeden instruktor na trzech
  do czterech uczestników)

Zajęcia indywidualne przeznaczone są dla każdego, niezależnie od wieku. Cena za zajęcia indywidualne nie zawiera opłaty za wstęp na basen. Czas zajęć wynosi 45 minut.

 1. Nauka pływania w domu dla noworodków i niemowląt

Zajęcia  odbywają się  u Klienta, po wcześniejszym ustaleniu  daty i godziny. Zajęcia trwają do 60 minut.

 • 3

Warunki uczestnictwa w zajęciach

 1. Na zajęcia mogą uczęszczać tylko osoby po uprzedniej rejestracji przez formularz zgłoszeniowy i akceptacji Regulaminu.
 2. Dokonując rejestracji uczestnik deklaruje uczestnictwo w danym roku szkolnym niezależnie od momentu zapisu w ciągu tego okresu.
 3. Chęć kontynuacji nauki pływania w kolejnym roku szkolnym należy zgłaszać poprzez formularz zgłoszeniowy po 1 czerwca bieżącego roku szkolnego.
 4. Warunkiem zapisu i uczestnictwa w zajęciach jest:
  • dokonanie wpłaty w wysokości zgodnej z obowiązującym cennikiem
  • zaakceptowanie regulaminu Szkoły Nauki Pływania Kropelka oraz Basenu kąpielowego przy ulicy Mazowieckiej 3 w Legnicy
  • posiadanie stroju kąpielowego, klapek (obuwia zmiennego) ręcznika oraz czepka
   (nie dotyczy dzieci do 3 roku życia, oraz dorosłych korzystających z małej niecki basenowej, w szczególnych przypadkach instruktor ma prawo poprosić o założenie czepka)
  • wzięcie prysznicu tuż przed zajęciami pod natryskiem basenowym.
 5. Dzieci do 3 roku życia muszą mieć na sobie specjalne pieluszki do pływania.
 6. Uczestnicy zająć maja obowiązek przybyć na obiekt, w którym odbywać się mają zajęcia około
  15 min-20 min  przed rozpoczęciem zajęć, tak  aby być gotowym do zajęć maksymalnie 2 minuty przed ich rozpoczęciem w miejscu wyznaczonym przez instruktora.
 7. Każdy z uczestników powinien być w dobrej kondycji zdrowotnej, tj. brak chorób górnych dróg oddechowych, chorób skóry, chorób uszu, chorób układu nerwowego, np. epilepsji. Wątpliwości rozstrzyga Szkoła.
 8. Wszystkie osoby uczestniczące w zajęciach mają obowiązek zachowywać trzeźwość, być wolnym od środków odurzających i leków psychoaktywnych. Wątpliwości rozstrzyga instruktor prowadzący.
 • 4

Obowiązki uczestnika zajęć

 1. Każdy z uczestników oraz opiekunów prawnych uczestników zachowuje posłuszeństwo wobec instruktora odnośnie korzystania z wszelkich urządzeń i przyborów na terenie pływalni zgodnie
  z ich przeznaczeniem.
 2. Zakazuje się wchodzenia do wody i wykonywania skoków do wody bez obecności i polecenia instruktora, a także biegania na terenie basenu, zabaw polegających np. na wpychaniu
  się do wody.
 3. Opiekun prawny uczestnika zajęć ma obowiązek dopilnować, aby dziecko umyło się przed
  jak i po zajęciach, wytarło, wysuszyło włosy i miało strój dostosowany do warunków atmosferycznych panujących na zewnątrz.
 4. Uczestnik ma obowiązek terminowo uiścić opłatę za zajęcia.
 • 5

Odpłatność za zajęcia:

 1. Organizator kursu ma prawo odmówić wykonania usługi bez podania przyczyny.
 2. Zarezerwowanego miejsca w grupie nie wolno odstępować ani odsprzedawać bez zgody Szkoły Pływania.
 3. Szkoła Pływania nie dokonuje zwrotów wpłat za niezrealizowane zajęcia uczestnika z powodu jego nieobecności w cyklu zajęć.
 4. Odpłatność za zajęcia można wykonywać tylko przelewem na konto podane na stronie kropelka.info
 5. Płatności należy zrealizować 10 dni przed następnym okresem rozliczeniowym.

  Okresem rozliczeniowym jest okres, za który trzeba dokonać opłaty.

  • Płatności można dokonać w dwóch formach: za cały semestr oraz w cyklach miesięcznych. Harmonogram płatności przesłany zostanie na adres mail podany podczas rejestracji.
 6. W przypadku dołączenia do grupy w trakcie trwającego cyklu miesięcznego uczestnik zobowiązany jest zapłacić za zajęcia, które mają się odbyć w danym miesiącu oraz w miesiącu następnym.
 7. Istnieje możliwość dołączenia do zajęć w cyklu semestralnym po uzgodnieniu ze Szkołą.
 8. Cena za zajęcia uwarunkowana jest wyborem oferty i rodzaju płatności.
 9. Przy opłaceniu zajęć dla rodzeństwa przewidziany jest rabat w wysokości 10%.
 • 6

Informacje dodatkowe

 1. W przypadku niezrealizowania zajęć z przyczyn od Szkoły niezależnych, (np. awaria na basenie), Szkoła obowiązuje się:
  • zrealizować te zajęcia w innym terminie lub
  • do zwrotu pieniędzy za te zajęcia lub
  • udzielenia rabatu na kolejne zajęcia.

Wybór formy zwrotu dokonuje SNP Kropelka.

 1. Szkoła Pływania zastrzega sobie prawo do zmian godzin zajęć i grup.
 2. Za rzeczy pozostawione na terenie obiektu basenowego organizator kursu nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Uczestnicy zajęć indywidualnych po dokonaniu rezerwacji dnia i godziny zajęć tracą możliwość zmiany umówionych zajęć.
 • 7

Nieprzestrzeganie Regulaminu

Instruktor ma prawo odmówić uczestnikowi udziału w zajęciach, jeśli uczestnik kursu nie będzie stosował się do postanowień Regulaminu oraz poleceń prowadzącego.

 • 8

Rezygnacja z zajęć

 1. Rezygnacji z zajęć można dokonać na podstawie formularza rezygnacji zamieszczonego
  na stronie internetowej Szkoły i po uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia rezygnacji w formie mailowej.
 2. W przypadku chęci rezygnacji z zajęć obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia liczony
  od ostatniego dnia miesiąca, w którym rezygnacja została zgłoszona. Nie zastosowanie się
  do podanego okresu powoduje naliczenie zaległości w płatności i otwiera drogę dochodzenia jej na drodze sądowej.
 3. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość odstąpienia od wskazanego wyżej okresu wypowiedzenia na podstawie formularza rezygnacji oraz po uprzedniej konsultacji ze Szkołą.
 4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach płatnych semestralnie lub miesięcznie Szkoła nie zwraca wpłaconej kwoty.
 5. Istnieje możliwość rezygnacji z zajęć płatnych z góry w przypadku, gdy decyzja o rezygnacji zapada po pierwszych zajęciach w Szkole. W takiej sytuacji należy to niezwłocznie zgłosić instruktorowi w dniu już odbytych zajęć.
 • 9

Harmonogram

Klient otrzyma informację drogą mailową o terminie zajęć. Harmonogram nie jest umieszczany na stronie internetowej www.kropelka.info

 • 10

Przetwarzanie danych osobowych:

 1. Zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883, uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów kontaktowych i marketingowych Szkoły Nauki Pływania Kropelka.
 2. Informujemy, że Państwa dane osobowe, takie jak imię i nazwisko kursanta, imię i nazwisko rodzica, data urodzenia kursanta, nr telefonu rodzica, adres zamieszkania, adres e-mail, znajdują się w bazie naszej firmy. Administratorem danych jest Szkoła Nauki Pływania Kropelka Aneta Łopuszyńska-Górna z siedzibą w Legnicy.
 3. Baza ta została stworzona na podstawie danych, przekazanych nam przez Państwa w kontakcie bezpośrednim, telefonicznym i mailowym oraz przez formularz zapisów na stronie internetowej.
 4. Baza danych służy nam do realizacji usług związanych z nauką pływania w naszej szkole, zarówno na zajęciach indywidualnych, jak i grupowych. Są one niezbędne dla bezpieczeństwa kursantów, przepływu płatności i ich zaksięgowania, sprawnej obsługi całej Szkoły od strony organizacji zajęć.
 5. Dane są przetwarzane w czasie realizacji usługi nauki pływania w naszej Szkole. Po rezygnacji
  z zajęć w sposób formalny nie następuje usunięcie podanych danych osobowych, abyśmy mogli przesłać Państwu informacje o zajęciach w następnym roku szkolnym. Usunięcie następuje na wyraźną prośbę właściciela danych osobowych.
 6. Nie udostępniamy nikomu zgromadzonych danych. Wyjątkiem od tej zasady jest konieczność prawidłowej i sprawnej realizacji usługi i funkcjonowania Szkoły biuro księgowe.
 7. W takiej sytuacji powierzamy dane podmiotom wykonawczym na podstawie pisemnej umowy.
  W takiej sytuacji niniejsze podmioty nie są uprawnione do dowolnego korzystania z tych danych. Odbiorca może z nich skorzystać jedynie do celów realizacji umowy, tylko w celach przez nas ustalonych i zgodnie z obowiązującym prawem.
 8. Dodatkowo administrowane przez Szkołę dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
 9. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, czy też przeniesienia. Posiadacie Państwo również prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jak również prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Istnieje także możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym obecnie jest Generalny Inspektor Danych Osobowych.
 10. Osoby uczęszczające na zajęcia w Szkole wyrażają zgodę na upublicznianie zdjęć na portalach społecznościach i na stronie internetowej kropelka.info, które będą wykonywane przez Szkołę podczas zajęć.
 • 11

Uwagi końcowe

Korzystanie z Usługi jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 • Facebook
 • Google+
 • Twitter
 • YouTube